Wiener Privatklinik (WPK)една от най-големите частни болници в Австрия, е включена за четвърта поредна година в класацията „Най-добрите болници в света“ на американското издание Newsweek, в сътрудничество със Statista. В тазгодишното издание на класацията са включени повече от 2400 болници от 30 държави.

Българските пациенти избират австрийската WPK благодарение на бързия достъп до новорегистрирани лекарства и до найновите онкологични терапии, които повишават преживяемостта и подобряват качеството на живот.

  • Класацията се основава на 4 критерия: препоръки на медицински експерти, мнението на пациентите, качеството на болниците и PROM системата „Patient Reported Outcome Measures” – набор от стандартизирани въпросници за пациентите, предназначени да помогнат на болниците да предоставят грижи с добавена стойност.

 

  • Wiener Privatklinik планира да инвестира 70 милиона евро в разширяването на площта от 22 000 кв. м., което ще удвои сегашния размер на болницата.

 

Процесът на подбор на класацията World’s Best Hospitals се основава на четири основни критерия за оценка. Първо, се анализират препоръките на над 85 000 медицински експерти, събрани чрез онлайн проучване. Второ, взимат се предвид проучвания за удовлетвореността на пациентите, проведени както от застрахователни компании, така и от болници след хоспитализацията. Третият критерий включва показателите за качество на болниците, обхващащи аспекти като нивото на лечението, безопасността на пациентите, съотношението между пациентите и медицинския персонал, и хигиенните протоколи. Освен това за втора поредна година, болниците бяха оценявани по отношение на използването на мерки за резултатите, докладвани от пациентите (PROMs). Тези стандартизирани въпросници, попълвани от пациентите за оценка на тяхното преживяване и резултати, имат за цел да подпомогнат болниците в предоставянето на здравни грижи с добавена стойност.

 

„Можем само да се гордеем и да сме поласкани, че за четвърта поредна година получихме престижния сертификат „Най-добрите болници в света“. Това е резултат от работата на целия екип и подчертава нашата постоянна ангажираност да предоставяме на пациентите медицински грижи от най-високо качество, като интегрираме върхова медицинска експертиза с научни иновации и най-съвременни технологии”, казва Томас Петер Ебм, управляващ директор на Wiener Privatklinik.

 

Wiener Privatklinik е планирала инвестиции в размер на 70 млн. евро за разширяването на площта от 22 000 кв. м, което ще удвои настоящата площ на болницата.

 

В болницата Wiener Privatklinik се регистрират над 12 000 приема годишно, като 45% от тях са чуждестранни пациенти от повече от 20 държави, предимно от Централна и Източна Европа, включително България.

 

През последните години болницата е приела близо 250 български пациенти. Около 80% от тях са пациенти с онкологични заболявания, които са получили достъп до услугите, предоставяни от Централноевропейския център за лечение на ракови заболявания WPK Cancer European Academy Cancer Center. Българските пациенти се обръщат към Wiener Privatklinik и за хирургични специалности, като най-търсените са ортопедично-травматологични, сърдечно-съдови, реконструктивни и периферно-нервни операции и педиатрични процедури. Консултациите за второ мнение и персонализираните пакети за контролни прегледи също са сред най-търсените медицински услуги.

 

Болницата във Виена предлага медицински услуги в повече от 30 специалности, разполага с 10 центъра за компетентност и си сътрудничи с повече от 300 международно признати медицински експерти. Редица от тях са активни учени в областта на научните изследвания, признати за постиженията си и включени в класацията на Станфордския университет за 2% най-цитирани учени в света, както и в други подобни научни класации. Пациентите, които нямат възможност да пътуват до Виена, могат да се консултират с австрийски медицински експерти от над 20 медицински специалности и онлайн в онлайн здравния център WPK Online Healthcare Center.

 

При запитване, българските пациенти могат да получат цялостна помощ при медицинското си посещение във Виена (информация за разходите, начините на плащане, приетите застраховки, насрочване на срещи, съдействие за издаване на визи и транспорт, съдействие за медицински документи и рецепти, проследяване след лечението и др.). 

Alte articole medicale

Logo Wiener Privatklinik picture

Quick Links

Useful Links

Make Appointment

Call Us Today

(+4) 021 1394827

Copyright Wiener Privat Klinik. All rights reserved.