Wiener Privatklinik

За иновативна терпаия с Лутеций-177-PSMA и нейното приложение при рак на простатата споделя проф. д-р Марта Хофман

Какво представлява терапията с Лутеций-177-PSMA, как се прилага при рак на простата и кои са възможните странични ефекти? Проф. д-р Марта Хофман, специалист по нуклеарна медицина във Wiener Privatklinik, разкрива повече за лечението и неговото приложение в интервю за Code Health.

В същността си терапията с Лутеций-177 е само радиоактивната част от съединението Лутеций-177-PSMA. Засега тя се използва само при случай на рак на простата в напреднал стадий.

Ракът на простатата е много често срещано заболяване при мъжете, което за жалост рядко се диагностицира в ранен стадий. Какви иновативни методи за лечение съществуват?

Съществува ново революционно лечение с Лутеций-177-PSMA, което се прилага при пациенти с метастичен рак на простата, който не се е повлиял от обичайните методи за лечение като хормонална терапия и химиотерапия с Доцетаксел. Този иновативен метод успешно увеличава продължителността на живота. 

По какъв начин действа лечението с Лутеций-177-PSMA върху пациентите?

Към днешна дата не е налично кръвно изследване, което да позволява пряко диагностициране с меланом при човека. Серумният S100B е прогностичният биомаркер за меланом, който е най-обстойно проучван до днес. През 1995 г. бе публикувано изследване, което изучава клиничните му аспекти за първи път. Става ясно, че повишаването на нивата му е свързано с прогресията на болестта, а намаляването му индикира, че има ефект от приложената терапия. Германски и щвейцарски насоки препоръчват измерването на този прогностичен биомаркер серума на заболелите с меланом, когато дебелината му е над 1мм.

Кои тестове са необходими, за да се започне терапията?

Пациентите се подлагат на изследване с простатно-специфичен мембранен антиген PSMA и на компютърна томография преди да се премине към терапията. Резултатите от двете изследвания определят дали органите, засегнати от раковото заболяване, биха могли да поемат предназначеното количество от терапията с Лутеций. Състоянието на бъбреци и броят на кръвните клетки също подлежат на проверка. В някои случай се прави сцинтиграфия на слюнчените жлези и на бъбреците.

В какво се състои изготвянето на плана за лечение с този вид терапия?

За да се стартира лечението, трябва първо да бъде разгледан конкретният случай на пациента от борда на Центъра за ракови заболявания WPK Academy Cancer Center и от мултидисциплинарния екип от специалисти. При одобрение от тяхна страна, се назначава терапия с Лутеций-177-PSMA и се извършват нужните образни и кръвни изследвания. За всеки пациент се прави индивидуална поръчка на изотопа Лутеций-177-PSMA, понеже е радиоактивен и съхраняването му в болницата за много време е невъзможно.

Подходяща ли е терапията за пациенти с други видове онкологични заболявания?

В същността си терапията с Лутеций-177 е само радиоактивната част от съединението Лутеций-177-PSMA. Засега тя се използва само при случай на рак на простата в напреднал стадий. Соматостатинови рецепторни агонисти, белязани с Лутеций-177, намират по-широко разпространение, особено при лечението на невроендокринни тумори. Използвани са още преди да навлезе леченеито с простат-специфичен мембранен антиген.

Кои по-разпространени методи за лечение на рак на простата предлагате във WPK?

Терапията с Лутеций-177-PSMA не се назначава на всички, страдащи от рак на простата. Подхождаме внимателно и съобразяваме лечението с индивидуалната медицинска история, за да предложим най-подходящия метод. Извършваме позитронно-емисионна томография, компютърна томография и (PET-CT) и диагностика с PSMA преди да вземем решението дали терапията с Лутеций-177-PSMA е правилната. След приключването на терапията цялото тяло се сканира с гама камера, за да се проследи как се абсорбира Лутеций-177-PSMA във всяка част.

Какви са евентуалните странични ефекти от терапията?

Част от противопоказанията са понижен брой тромбоцити и еритроцити, бъбречна недостатъчност и продължителност на живота под 3 месеца. Загуба на вкус, дискомфорт в някои части на тялото, сухота в устата, както и временна дисфункция на слюнчените жлези са сред страничните ефекти. Поради негативното вличние върху бъбреците и занижените нива на тромбоцитите и еритроцитите, те следва да се наблюдават подробно.

Други медицински статии

Болница Wiener Privatklinik е включена в класацията на най-добрите болници в света за четвърта поредна година

Болница Wiener Privatklinik е включена в класацията на най-добрите болници в света за четвърта поредна година

Българските пациенти избират австрийската WPK благодарение на бързия достъп до новорегистрирани лекарства и до най-новите онкологични терапии, които повишават преживяемостта и подобряват качеството на живот.

Прочетете още
Проф. д-р Цилински разказва за съвременните методи за лечение и диагностика на рак на панкреаса

Проф. д-р Цилински разказва за съвременните методи за лечение и диагностика на рак на панкреаса

Каква е същността на рака на панкреаса, какви са симптомите и методите за диагностика и лечение? Проф. д-р Кристоф Цилински, специалист по медицинска онкология и клинична имунология във Wiener Privatklinik, Австрия, споделя всичко, което трябва да знаем по темата.

Прочетете още
Проф. Клепетко от WPK споделя каква е същността на заболяването рак на белия дроб

Проф. Клепетко от WPK споделя каква е същността на заболяването рак на белия дроб

Какво е препоръчителното лечение за рак на белия дроб? Проф. Клепетко, специалист по гръдна хирургия във Wiener Privatklinik, разкрива повече по темата.

Най-подходящият метод за лечение се избира в зависимост от конкретния тип на тумора.

Прочетете още
Проф. Кьостлер от WPK споделя за симптомите и лечението на злокачествените и доброкачествените тумори

Проф. Кьостлер от WPK споделя за симптомите и лечението на злокачествените и доброкачествените тумори

Как се определя какъв вид е появилия се тумор (доброкачествен или злокачествен тумор)? Проф. Кьостлер, специалист по вътрешни болести, хематология и онкология във Wiener Privatklinik, Австрия, разкрива всичко, което трябва да знаем по темата.

Прочетете още
Авторско право на Wiener Privatklinik. Всички права са запазени.