Acest site folosește cookies, pentru a vă oferi servicii cât mai bune posibil. Prin utilizarea acestui site, declarați că sunteți de acord cu folosirea de cookies. Informații detaliate în acest sens se găsesc în Politica de confidențialitate.
OK
divider image

Termeni și Condiții

Eliberat de Asociația Spitalizării Private din Austria
Membru al Uniunii Europene de Spitalizare Privată (UEHP)

1. Scopul aplicației

1.1 Subiectul Termenilor și Condițiilor generale reglementează relația contractuală dintre pacienți și spital. Acestea se aplică tuturor tratamentelor ambulatorii și de internare ale pacienților din spital.

1.2 Termenii și condițiile generale se aplică tuturor spitalelor ale căror entități corporative sunt membre ale Asociației Spitalizării Private din Austria.

1.3 Subiectul Termenilor și Condițiilor Generale se aplică drepturilor și obligațiilor pacienților și subordonate acestora aplică prevederile legii provinciale și federale privind spitalele (Landes- und Bundeskrankenanstltengesetz) și Codului civil general ABGB.

2. Cererea de admitere și cazare a pacientului

2.1 Internarea în spital are loc după trimiterea pacientului de către un medic înregistrat în practică privată. În cazuri speciale, admiterea poate avea loc și fără sesizare.

2.2 Pacientul va furniza fără întârziere informații cu privire la alegerea unui medic care, în primul rând, este disponibil să îl trateze.

2.3 Admiterea în spital are loc prin actul de facto.

3. Contract de cazare

3.1 Internarea pacienților în spital are la bază un contract de cazare.

3.2 Modul de admitere (internat sau ambulatoriu) depinde de decizia și/ sau de instrucțiunile medicului care aduce pacientul la spital sau la alt medic care examinează în spital.

3.3 Pacientul își declară cererea de cazare în cursul procedurii de admitere. La admitere, pacientul ia la cunoștință taxele pentru asistență medicală și spital. Acestea vor fi percepute pe baza serviciilor de cazare, dar numai până la suma corespunzătoare cererii de cazare.

3.4 La admitere (internare), se plătește suma corespunzătoare spitalului în cont, în orice caz nu mai puțin de 50% din costul tratamentului. Spitalul are dreptul de a refuza accesul pacientului – cu excepția cazului în care acesta nu se califică pentru refuz în temeiul legii KAG – dacă plata inițială solicitată nu a fost efectuată în totalitate. Pe baza informațiilor furnizate de spital, pacientul este obligat să completeze fără întârziere orice plăți în acelali cont, în lipsa unor consecințe juridice în conformitate cu punctul 13.1 a doua propoziție.

3.5 Pentru pacienții cu o asigurare de sănătate suplimentară, spitalul poate renunța la obligația pacientului de a efectua o plată în cont în cazul în care declarația asiguratorului de a-și asuma costurile este depusă. Declarația de a-și asuma costurile este, de regulă, prezentată de pacienți la admiterea în spital. Cu toate acestea, pacientul poate autoriza spitalul să obțină, în numele său, asumarea costurilor de la asigurator.

3.6 Acest contract de cazare se bazează pe: Termenii și condițiile generale, taxele pentru asistență medicală și spital, orice taxe speciale, precum și onorariile medicului, precum și semnătura pentru admitere completate și semnate de pacient.

3.7 Modificările și completările aduse contractului de cazare la o dată ulterioară trebuie să fie confirmate de către spital în scris, pentru a fi valabile din punct de vedere juridic.

4. Contract pentru tratamentul medical

4.1 Contractul de tratament medical se încheie între pacient și medicul care se ocupă de tratamentul acestuia. Contractul de tratament medical cuprinde informațiile necesare și documentația acestuia de către medic, acordul pacientului cu privire la tratamentul propus, acordul privind taxa pentru tratamentul care urmează să fie efectuat de către medicul responsabil, de către medicii subordonați, consultanții și alți agenți delegați.

4.2 La trimiterea de către medic ulterior responsabil, existența unui contract de tratament medical – sub orice formă – între el și pacient este considerat valabil pentru spital.

4.3 Dacă nu este desemnat niciun medic cu alegerea pacientului în conformitate cu punctul 2.2, medicul spitalului va fi responsabil de tratament. În acest caz, medicul spitalului responsabil va da și va documenta informațiile necesare pacienților în conformitate cu actul KAG.

4.4 Atâta timp cât pacienții nu se opun managementului medical al spitalului față de modul și metoda tratamentului propus de medicul spitalului sau de medicul său selectat în conformitate cu punctul 2.2, consimțământul pacientului față de acesta este considerat în mod expres acordat spitalului.

4.5 Dacă pentru serviciile medicale furnizate nu există dovezi privind existența unui acord privind taxa sau în cazul în care există divergențe în acest sens, serviciile medicale pot fi în orice caz taxate în limita sumelor maxime recomandate de Consiliul Medical al Vienei pentru tratamentul spitalicesc și pentru tratamentul ambulatoriu.

5. Taxe de îngrijire medicală, taxe speciale (taxe de spital, taxe de medic, etc.) și alte remunerații

5.1 Pentru admiterea pacientului, cazare, hrană, servicii de medic generalist și îngrijire de bază, spitalul va percepe taxe de îngrijire medicală și de spitalizare, precum și taxe auxiliare și speciale și/ sau remunerații speciale.

5.2 Pentru ziua de internare și externare a pacientului, se plătește întreaga sumă a tarifelor de îngrijire medicală și de spitalizare.

5.3 Taxele sunt valabile pentru inspecție în spital.

5.4 În plus față de tarifele de îngrijire medicală, vor fi colectate următoarele taxe speciale:
a) Costul transportului pacientului către și de la spital.
b) Protezele dentare, gadget-uri și elemente de ajutare a corpului, așa cum este prevăzut.
c) Costul de îngropare, dacă este cazul, a persoanelor decedate în spital.
d) Taxa spitalului, ca surplus al taxei pentru îngrijire medicală și taxelor speciale care acoperă cheltuielile generale și de personal majorate în clasa specială.
e) Taxele medicului pentru orice examinare și tratament medical, în special așa-numitele servicii „tehnice”, cum ar fi, de exemplu, laborator, radiografie, fizioterapie, ECG, examene ultrasunete, CT, RMN, SPECT.
f) Deductibile (retenție, exces) de la prestațiile plătite de instituția de asigurări sociale pentru pacienții co-asigurați.
g) Deductibile (reținere, exces) în cadrul polițelor de asigurare suplimentare.

5.5 Taxele medicului în conformitate cu 5.4 lit. e pentru medicii la  alegerea pacientului și agenții lor vor fi colectate în numele, contul și riscul lor.

5.6 Taxele speciale și alte taxe, cum ar fi închirierea telefonului, apelurile telefonice, mâncarea și băuturile suplimentare, închirierea de televiziune, serviciul de ziare, tariful pentru camera single și serviciile administrative speciale (servicii de secretariat, copiere, fax etc.) vor fi facturate de către spital cu sumele cheltuite.Cantitatea taxelor poate fi inspectată așa cum este înregistrată.

6. Termeni de plată

6.1 Dacă spitalul pregătește în scris un buget cu costuri detaliat , pacientul ia la cunoștință că bugetele sunt pregătite în ceea ce privește durata spitalizării și tratamentul medical preconizat corespunzător unui ciclu adecvat de recuperare și tratament și fără nici un angajament și pot fi depășite, de asemenea, în cazuri individuale, în funcție de cursul real de recuperare și tratament, în special în caz de complicații.

6.2 Trebuie înțelese toate taxele, după cum au fost publicate, inclusiv toate impozitele și taxele statutare.

6.3 Serviciile de îngrijire medicală, spital și taxe speciale, precum și alte taxe și taxe contributive sunt datorate la data facturării de către spital. La expirarea a șase săptămâni, spitalul este autorizat să perceapă dobânzi la întârzieri de la data scadentă de plată cu o rată de 1% pe lună, plus taxele de percepere și colectare.

6.4 Pacientul este exclusiv obligat să efectueze plata.

6.5 Obligația de plată a pacienților este dată și în cazul asigurării de către instituțiile de asigurări sociale și suplimentare și nu este înlocuită de nicio înțelegere directă între spital și societatea de asigurări.

7. Relația contractuală cu instituțiile de asigurări sociale

7.1 Spitalul poate deconta porțiunea obligatorie de asigurări de sănătate a instituției de asigurări sociale pentru îngrijirea medicală la instituția de asigurări sociale sau direct cu pacientul.
7.1.1 Decontarea cu instituția de asigurări sociale
Dacă spitalul a încheiat un contract de decontare directă cu instituția de asigurări sociale a pacientului, porțiunile respective ale taxei de îngrijire medicală vor fi deocamdată decontate direct cu o astfel de instituție de asigurări sociale.
În cazul în care instituția de securitate socială refuză preluarea integrală sau parțială a costului, indiferent de motiv, pacientul este răspunzător – în conformitate cu articolul 6.5 – pentru plata către spital a părții de asigurare obligatorie de asistență medicală.
7.1.2 Decontarea cu pacientul
În cazul în care spitalul nu a încheiat nici un acord de decontare directă cu instituțiile de asigurări sociale, spitalul poate deduce din factura de taxe o parte din taxa de îngrijire medicală și onorariile medicilor care se așteaptă să fie asumate de instituțiile de securitate socială pe baza prevederilor legale și să încaseze pacientului plata pe baza unei facturi separate.
Pacientul poate, după plata sumei facturii, să depună originalul facturii, însoțit de confirmarea plății, pentru rambursarea de către instituția de securitate socială implicată.

7.2 Spitalul nu își asumă răspunderea pentru suma și aplicarea restituirilor de către instituția de securitate socială.

7.3 Spitalul furnizează informații prin afișarea contractelor de decontare direct existente.

8. Relația contractuală cu societățile private de asigurări suplimentare

8.1 Spitalul poate acorda taxe de îngrijire medicală, taxe spitalicești, taxe speciale și taxe ale medicilor cu asiguratori suplimentari sau cu pacienții.
8.1.1 Decontare cu societatea suplimentară de asigurări
În cazul în care spitalul a încheiat acorduri directe de decontare cu o societate de asigurare care prevede beneficii pentru pacient, spitalul va soluționa asistența medicală, spitale și taxe speciale, precum și onorariile medicilor direct la compania de asigurări suplimentare implicată la disponibilitatea unei ipoteze de confirmare de cost.
În cazul în care societatea care asigură acoperirea suplimentară de asigurare refuză să-și asume costurile sau dacă ratele nu sunt suficiente, precum și în caz de acoperire necorespunzătoare sau deductibile, pacientul este răspunzător – indiferent de acordul dintre spital și asigurator suplimentar – aplicabil pentru cazul oricăror costuri de acoperire a costurilor – pentru suma totală a tuturor taxelor și impozitelor (punctul 5), în conformitate cu ratele publicate și/ sau în conformitate cu punctul 4.5.
8.1.2 Decontarea cu pacientul
În cazul în care spitalul nu a încheiat niciun acord de decontare directă cu companiile austriece suplimentare de asigurări de sănătate, spitalul va factura pacientului toate taxele, onorariile medicilor și alte taxe, mai puțin, după caz, partea de cost care poate fi atribuită unei societăți/ companie de asigurari.

8.2 Spitalul nu își asumă răspunderea pentru suma și întinderea restituirilor de către asiguratorul suplimentar.
8.3 Spitalul furnizează informații prin afișarea contractelor de decontare direct existente.

9. Excluderea de la asigurare

9.1 Excluse de la acoperirea directă și acoperirea asigurărilor a unei asigurări suplimentare spaniole cu cheltuieli spitalicești sunt de obicei:
a) Tratament cosmetic.
b) Proceduri de reabilitare și îngrijire a persoanelor cu boli cronice.
c) Tratamentul necesar din cauza consumului abuziv de alcool sau narcotice
d) Detenția pacientului și detenție din cauza pericolului pentru sine sau pentru alții, precum și tratamentul consecințelor încercărilor de sinucidere.
e) Tratament în legătură cu implanturile dentare.
f) Toate formele de inseminare artificială.
g) Admitere internă pentru o examinare amănunțită, care ar putea fi efectuată și în mod ambulatoriu.

9.2 Toate taxele, onorariile medicilor și alte taxe pentru un astfel de tratament vor fi suportate în mod direct de către pacient în orice caz și acesta va fi taxat în consecință fără nicio excepție, ca în cazul punctului 8.1.2.

10. Răspundere și daune

10.1 Spitalul nu își asumă răspunderea pentru tratamentul medial al pacientului de către medicul responsabil, după cum a fost selectat de pacient, de agenții delegați și de consultanții cărora i le-a adresat. Pacientul eliberează spitalul de răspundere în acest sens, cu excepția cazului în care răspunderea comună a spitalului pentru neglijență sau intenție gravă – sub rezerva furnizării de probe de către pacient.

10.2 Pacientul va revendica răspunderea care rezultă din tratamentul medical de la medicul pe care l-a selectat și de la agenții delegați, precum și de la eventualii consultanți la care a apelat..</p>

11. Obligația de a nu divulga

11.1 Spitalul este supus obligației de a nu divulga în conformitate cu actul KAG.

11.2 Cu toate acestea, pacientul autorizează spitalul să furnizeze instituțiilor de asigurări sociale și private suplimentare toate informațiile solicitate, în special în scopul obținerii declarației de a-și asuma costurile, precum și pentru decontare.

11.3 Pacientul este de acord cu faptul că automatizarea a sprijinit prelucrarea datelor sale.

12. Răspunderea pentru obiecte de valoare

12.1 Spitalul nu își asumă răspunderea pentru obiectele de valoare care nu sunt depuse în mod corespunzător la conducerea spitalului. Răspunderea pentru alte obiecte aduse de către pacienți este limitată la 182 Euro pe sejur.

13. Reguli interne ale spitalului

13.1 Pacientul este obligat să respecte regulile spitalului și ale instituțiilor, acestea fiind disponibile pentru inspecție în biroul de admitere și să lege persoanele și vizitatorii însoțiți de această obligație. În cazul unei infracțiuni grave a dispozițiilor spitalelor și a normelor interne, spitalul este autorizat să dizolve contractul de cazare cât mai repede posibil și să asigure pacientului costul și riscul unui pacient în alt spital, în cazul în care este necesară îngrijirea medicală .

14. Angajament scris pentru plecare

14.1 Pacientului nu i se permite să părăsească sediul spitalului fără o confirmare prealabilă din partea spitalului și a medicului responsabil.

15. Locul de desfășurare și jurisdicția

15.1 Pentru soluționarea oricărui litigiu care rezultă din contractul de cazare, se va adresa instanța care are jurisdicție teritorială și subiectul. Locul de performanță pentru toate serviciile / beneficiile / performanțele reciproce este locația spitalului. Se aplică legea austriacă.

16. Dispoziții finale

16.1 Inaplicabilitatea prevederilor subiectului Termenii și Condițiile Generale nu va afecta validitatea tuturor celorlalte prevederi.

16.2 Acești Termeni și Condiții Generale vor intra în vigoare la 1 februarie 1999.

Misiunea Wiener Privatklinik

Wiener Privatklinik pune accentul pe oferirea pacienților a îngrijirilor deosebite, oferind în același timp medicilor și personalului afiliat, condiții de lucru optime prin asistență medicală de prim rang, asistență medicală competentă și management modern al spitalelor.

Istoria Spitalului Wiener Privatklinik

Istoria spitalului Wiener Privatklinik din 1871.
Social Media
Facebook Twitter Google Plus E-Mail